Синтез и свойства 2,3,3-замещенных 6,7-диметокси-4-оксо(или гидрокси)-1,2,3,4-тетрагидоизохинолинов и их ациклических аналогов / 2,3,3-տեղակալված 6,7-դիմեթօքսի-4-օքսո(կամ հիդրօքսի)-1,2,3,4- տետրահիդրուզոխինոլինների և նրանց ացիկլիկ ածանցյալների սինթեզը և հատկությունները / 2,2,3-substituted 6,7-dimethoxi-4-oxo(or 4-hydroxi)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines and their uncyclic derivatives synthesis and properties

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Միքայելյան, Հայկուշ Պողոսի / Mikaelyan Haykush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Ввиду широко распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, коронарная недостаточность и др.) изыскание эффективных средств сердечно-сосудистого действия наряду с поиском соединений, подавляющих рост злокачественных новообразований, является одним из ведущих направлений современной химии лекарственных соединений / Ատենախոսությունը նվիրված է 3,3-դիմեթիլ-6,7-դիմեթօքսի-4-օքսո(կամ 4-հիդրօքսի)-1,2,3,4-տետրաիհդրոիզոխինոլինի հիման վրա սիրտ-անոթային ակտիվությամբ օժտված ֆունկցիոնալ տեղակալված նոր ածանցյաների սինթեզին, ինչպես նաև նրանց կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև եղաժծ կապի բացահայտմանը / Presented thesis is a logical continuation of the previous investigations in the laboratory on synthesis of compounds with cardiovascular action ability of Institute of fine organic chemistry of NAS RA in the field of tetrahydroisoquinoline compounds
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Ա. Մարգարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ф. Ենգոյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի «ԱՐԻԱԿ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation