Հայերենի, իսպաներենի, անգլերենի բայի անդեմձձվվերի զուգադրական-տիպաբանական քննություն

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Վարդանյան, Արա Վարդանի / Vardanyan Ara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Հայերենի քերականական կառուցվածքին նվիրված հետազոտություններում միշտ առանցքային կարևորություն են ներկայացրել բայի անդեմ ձևերը, որոնց մի մասի մեջ բայական ու անվանական հատկանիշների զուգահեռ առկայությունը մինչև այսօր էլ տարակարծությունների տեղիք է տալիս այդ բառերի կարգավիճակը, տեղն ու դիրքը որոշելու հարցում / Диссертация посвящена анализу неличных форм глагола армянского, испанского, английского языков. рамках исследуемых языков выявлены особенности неличных форм глагола, включая лексические, морфологические, синтаксические уровни языка. Работа состоит из введения, двухглав (каждая глава состоят из двухчастей) и заключения
Description
Ժ.02.03 «Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ս. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ե. Սարգսյան, Կ. Գ. Վարդանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation