Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Վրաստանի հետ 1998-2008 թթ.

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Կարապետյան, Ռոման Գագիկի / Karapetyan Roman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
1991 թ. անկախության հռչակումից հետո, Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվեց տարածաշրջանային նոր իրողությունների և տնտեսական ու քաղաքական բազմաթիվ խնդիրների առջև, որոնք խորհրդային հասարակարգից դեպի անկախ պետականություն կերտելու ճանապարհին իրականացվող բնական գործընթացների հետևանք էին / Основной задачей диссертационного исследования является всестороннее научное изучение отношений Республики Армения с Грузией в 1998-2008гг.. Структура работы соответствует целям и основным задачам исследования и состоит из введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы / In this chapter the cultural relations between the Republic of Armenia and Georgia are also introduced. Armenian-Georgian cultural ties have come for centuries and they are the proofof the friendship between the Armenian and Georgian peoples
Description
ԻԳ.00.04 «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ա. Բայբուրդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Գ. Մինասյան, Ս. Մ. Մինասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation