Правовые проблемы реализации принципа недопустимости злоупотребления правом в гражданских правоотношениях / Իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքի իրացման իրավական հիմնախնդիրները քաղաքացիական իրավահարաբերություններում / Legal issues of implementation of principles of prohibition of abuse of civil rights in civil legal relations

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Գրիգորյան, Գրիգոր Վիգենի / Grigoryan Grigor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Институт злоупотребления гражданскими правами в последние годы вызывает большой интерес в изучении среди российских и армянских цивилистов / Ատենախոսությունը նվիրված է քաղաքացիական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկին՝ իրավունքի չարաշահման արգելքի սկզբունքի կիրառման հիմնահարցերին / The dissertation is devoted to one of the fundamental principles of civil law, the application of the principle of the prohibition of abuse of rights
Description
ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական համալսարանում : Գիտական ղեկավար՝ Ա. Մ. Հայկյանց : Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Վ. Կոզլովա, Հ. Գ. Մալխասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 153 էջ, սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation