Популяционная экология угрожаемых видов ящериц Армении / Հայաստանի մողեսների վտանգված տեսակների պոպուլյացիոն էկոլոգիան / Populatidn ecology of endangered species of lizards in Armenia

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Պետրոսյան, Ռուզաննա Կիմի / Petrosyan Ruzanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Abstract
Территория Армении является одним из важных центров эндемизма и обладает высоким уровнем видового многообразия / Հայաստանը Կովկասի կենսաաշխարհագրական շրջաններից է և համարվում է էնդեմիզմի ու կենսաբազմազանության կարևորագույն կենտրոն / Armenia is part of the Caucasian biogeographical region, which is an in portant center of endemism and biodiversity
Description
Գ.00.08 «Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ս. Առաքելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Լ. Աղասյան, Ս. Խ. Պիպոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 119 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation