Անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի լեզվաոճական յուրահատկությունները բանականի և երևակայականի հարաբերակցության համատեքստում / The linguostylistic peculiarities of english science fiction discourse in the context of convergence of the rational and the imaginative

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Մուրադյան, Գայանե Հարությունի / Muradian Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ժամանակակից անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսն առեղծվածների, խորհրդանիշերի, ժամանակի ու տիեզերքի, իրական ու հորինված աշխարհների, գիտությունների, մշակույթների ու մարդկային կերպարների ամբողջություն է, որի էությունն ու նպատակը վաղվա օրն ավելի լավ տեսնելու երազանքն է /Фактологическим материалом разностороннего лингвистического анализа являются научно-фантастические произведения, созданные в период «Новой волны» (1960-1980) и «Киберпанк / Посткиберпанк» (с 1980 года по настоящее время) / The object of the study in the present research is science fiction – the discourse based on technological and social extralinguistic factors, and the literary genre built on the juxtaposition and interrelation of factitious and fictitious, cognitive and imaginative linguistic units realizing their functional goals in communication
Description
Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն)» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու` Ս. Ք. Գասպարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Կ. Շ. Աբրահամյան, Շ. Հ. Պարոնյան, Ա. Հ. Ջիվանյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 374 էջ, սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation