Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Մովսիսյան, Հարություն Իշխանի / Movsisyan Harutyun
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Abstract
Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում տեղադրված Թեղուտի խոշոր մոլիբդեն-պղնձային հանքավայրի շուրջը և հանգույցի ողջ տարածքում առկա են տարբեր տիպի բազմաթիվ հանքաերևակումներ, որոնց ներուժը բավարար չափով պարզաբանված չէ և պահանջում է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ / Вокруг крупного Техутского молибден-медного месторождения, расположенного в Шнох-Кохбском рудном узле и на всей территории узла имеется множество месторождений полезных ископаемых различного типа, потенциал которых не полностью исследован и требует дополнительных изысканий
Description
ԻԴ.01.06 «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ս. Մովսեսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Գ. Ալոյան, Ռ. Ն. Տայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation