Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ջրաքիմիական փոփոխությունները՝ կախված նրա ջրհավաք ավազանում տնտեսական գործունեությունից

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Իվանյան, Մարինե Սևադայի / Ivanyan Marine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Abstract
Մարդու և բնության փոխհարաբերությունների արդյունքում առաջացած հիմնախնդիրներից ամենաէականն ու ամենակարևորը մակերևութային ջրերի մարդածին էվտրոֆացումն է / С экологической точки зрения, неуправляемая хозяйственная деятельность на водосборном бассейне озера Севан оказывает существенное влияние на экосистему озера и посредством озерных вод воздействует также на качественные и количественные показатели всех водопотребляемых отраслей
Description
ԻԴ.00.21 «Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Հ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Պ. Փիրումյան, Գ. Հ. Թորոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation