Հասարակական-քաղաքական զարգացումներն Իրանում 19-րդ դարի առաջին կեսին և Հաջի Միրզա Աղասի Երևանցու պատմական դերը / Social and political developments in Iran in the first half of the XIXth century and the historical role of Hadji's Mirza Aghasi Erevantsi

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ալի Ահմադ, Ալի-զադե / Ali Ahmad Ali-Zade
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
XIX դ-ի առաջին կեսին ստեղծված նոր աշխարհաքաղաքական պայմաններում Ղաջարական Իրանի իշխող շրջանակները հարկադրված եղան երկրի հասարակական-քաղաքական և տնտեսական կառուցվածքում իրականացնելու բարեփոխումներ, որոնք զգալի չափով նպատակաուղղված էին արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելուն / Представленная работа посвящена изучению истории Ирана первой половине XIX в. в период правления первых трех Каджарских шахов (1796-1848rr.) и особенно исторической роли садр-азама Хаджи Мирза Агаси Ереванци / The dissertation consists of introduction, third chapters, conclusion, bibliography, and appendix of tables with the state of trade in Iran in the forties of the 19th century
Description
Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ս. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Ա. Չոբանյան, Ք. Պ. Կոստիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկակական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation