Անգլերեն թեստերի մշակման և կիրառման մեթոդական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում / Methodological system of development and implementation of the English language tests in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Աթոյան, Լուսինե Սամվելի / Atoyan Lusine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Վերջին տարիներին ՀՀ կրթության ոլորտում հետևողականորեն իրականացվում են բարեփոխումներ, որոնք վերաբերում են ոչ միայն ուսուցման որակի բարելավմանը, այլ նաև սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մակարդակին ստուգման, գնահատման նոր, ավելի արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմանը / В последние годы в образовательной сфере РА проводятся реформы, которые касаются не только улучшения качества обучения, но и использования новых, более эффективных стратегий, технологий оценивания и контроля уровня знаний, умений и навыков учащихся / In educational sphere of RA many reforms have been carried out which are devoted not only to developing the quality of education, but also to checking learners' knowledge and abilities, to using more effective strategies and technologies
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (անգլերեն լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Կ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Մկրտչյան, Մ. Ա. Դարաբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation