Մշակութային իրազեկության զարգացումը Իրանի միջնակարգ դպրոցի անգլերենի դասարաններում / The development of cultural awareness in Iranian secondary school English classes

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Ասլանաբադի Հոսսեին / Aslanabadi Нossein
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում նոր մեթոդաբանական մոտեցումների կիրառումը բերում է ուսուցման ավանդական մեթոդների և հնարների հաղթահարմանը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը / В диссертационном исследовании рассматриваются проблемы развития культурной компетенции посредством создания применения оптимальной модели совершенствования учебников английского языка в Иране / This thesis aims to develop students՚ cultural awareness through creating and use an effective model to improve English textbooks in Iran for secondary school
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (անգլերեն լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Մ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Ա. Ա. Ոսկանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy, Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation