Վայոց Ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակության աշխարհագրական վերլուծությունը և գնահատումը

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Հարությունյան, Նարեկ Աղվանի / Harutyunyan Narek
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
ՀՀ տարածքի ռացիոնալ կազմակերպման, շրջակա միջավայրի բարելավման, բնական էկոհամակարգերում նյութի և էներգիայի շրջապտույտի հավասարակշռության պահպանման, հասարակության կայուն զարգացման խնդիրների լուծման գործում կարևոր դեր ունեն տարածքի Էկոլոգիական տարողունակության բացահայտումը և մարդածին ծանրաբեռնվածության թույլատրելի մեծության գնահատումը / На основании общей оценки абиотических экологических факторов Вайоц Дзорского марза было осуществлено комплексное районирование meppumopuu, выделены и картированы mpu района, a в рамках каждого района - mpu подрайона
Description
ԻԴ.00.23 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ս. Մկրտչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Կ. Ս. Դանիելյան, Հ. 3. Սայադյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation