Տավարի նախաստամոքսների դիստոնիայի ախտածնությունը և նրա կարգավորիչ թերապիան

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Մովսիսյան, Աղվան Կարապետի / Movsisyan Aghvan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
Abstract
Կաթնային անասնապահության զարգացման կարևոր պայման է հանդիսանում կերակրման և պահվածքի ռացիոնալ կազմակերպումը, որը կբավարարի յուրաքանչյուր կենդանու պահանջները էներգիայի, սննդի և կենսաբանական ակտիվ նյութերի նկատմամբ, համապատասխանելով նրա զանգվածին, մթերատվության մակարդակին, լակտացիայի ընթացքին և ֆիզիոլոգիական իրավիճակին / Важнейшим условием успешного развития молочного скотоводства является организация рационального кормления и содержания, предусматривающая обеспечение потребности каждой коровы в энергии, питательных и биологически активных веществах в соответствии с ее массой, уровнем продуктивности, периодом лактации физиологическим состоянием
Description
ԺԶ 00.01 «Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ, վիրաբուժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն» մասնագիտությամբ անասնաբուժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում (ՀՊԱՀ) ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Մանասյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Բ. Սերոբյան, Վ. Վ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ «Անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Անասնաբուժություն / Veterinary 
Citation