Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը / Development of a technology for obtaining antifriction powder alloys based on aluminum and a research of formation process of structure and properties

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Վարդանյան, Վարդան Գագիկի / Vardanyan Vardan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Abstract
ժամանակակից տեխնիկայի զարգացումն անհնար է պատկերացնել առանց նոր տեխնոլոգիաների մշակման և համալիր հատկություններով օժտված նյութերի ստեղծման, ինչպիսին է, օրինակ, բարձր տեսակարար ամրությամբ հակաշփական նյութերը, որոնք կախված աշխատանքային պայմաններից պետք է ունենան լավ մշակվելիություն, կոռոզիակայունություն, փոքր շփման գործակից, բարձր տեսակարար ամրություն և մաշակայունություն, բարձր ջերմահաղորդականություն և հարվածային մածուցիկություն / Диссертация посвящена разработке технологии получения алюминиевых антифрикционных порошковых сплавов, работающих в условиях граничной и сухой смазок, с высокой удельной прочностью, износостойкостью и низким коэффициентом трения, a также исследованию процессов образования структуры и свойств сплава / The dissertation is devoted to the development of a technology for obtaining aluminum anti-friction powder alloys operating under the conditions of boundary and dry lubrication, with high specific strength, wear resistance and a low friction coefficient, as well as to the study of the structure formation processes, and the properties of the alloy
Description
Ե.16.01 «Նյութագիտություն» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Գ. Աղբալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ս. Պետրոսյան, Ն. Ա. Օրդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation