Տեղեկատվական հասարակության կայացումը Հայաստանի Հանրապետությունում / Formation of information society in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Հակոբյան,Հակոբ Սամվելի / Hakobyan Hakob
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
ժողովրդավարացման ժամանակակից պայմաններում հրատապ են դառնում տեղեկատվական հասարակության կայացման և զարգացման ընթացակարգերի համակողմանի հետազոտությունները: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացն ու հասարակական կյանքի համակարգչայնացումն արմատապես վերափոխեցին հասարակական հարաբերությունների համակարգը / Политологический анализ проблем информационного общества в XXI веке является прямой необходимостью. Задача диссертации рассмотреть становление информационного общества в рамках мировой политической мысли, a также этапы становления информационного общества в контексте-информационной безопасности, информационных войн национальной безопасности PA / The political analysis of the information society issues is quite necessary in the 21st century. The task of the thesis is to consider the formation of the information society within the framework of the world political thought, as well as to consider the stages of the formation of the information society in the context of information security, information wars and the RA national security
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Ալեքսանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աթանեսյան, Ա. Ս. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation