Концептуальный подход при комплексном хирургическом и иммунокорригирующем лечении пациентов с осложненным колоректальным раком / Բարդացած կոլոռեկտալ քաղցկեղով հիվանդների համալիր վիրաբուժական և իմունաշտկողական բուժման հայեցակարգային մոտեցումը / A conceptual approach to the complex surgical and immunocorrective treatment of patients with complicated colorectal cancer

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Տանանյան, Արմեն Հովհաննեսի / Tananyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Проблема опухолевых поражений толстого отдела кишечника все еще остается острой в клинической медицине в связи с широкой распространенностью и тенденцией к росту заболеваемости, отсутствием эффективных методов предупреждения и лечения часто развивающихся различного рода многочисленных осложнений, a также рецидивов из-за возникших метастазов / Բարդացած կոլոռեկտալ քաղցկեղի (ԿՌՔ) բուժման հիմնախնդիրը առ այսօր մնում է արդիական ժամանակակիg կլինիկական ուռուցքաբանության մեջ՝ հիվանդության տարածվածության և հիվանդացության աճի, բուժման արդյունավետ մեթոդների սղության, ինչպես նաև ախտադարձերի և հեռակա մետասթազների զարգացման հետ կապված / The problem of treatment of the complicated colorectal cancer (CRC) still remains acute in modern clinical oncology due to its high prevalence and growing incidence and lack of effective methods of treatments, as well as frequent local relapses and distant metastases
Description
ԺԴ.00.08 «Ուռուgքաբանություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ս. Ա. Ֆրոլով ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Սարգսյան, Ա. Մ. Համբարձումյան, Ա. Ն. Կուզմինով ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության Մոսկվայի Պ. Գերցենի անվան ուռուցքաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 253 էջ, սեղմագիր՝ 36 էջ։
Keywords
Citation