Անձնակազմի կառավարման կատարելագործման գերակայությունները առևտրային կազմակերպություններում (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով) / Priorities of improvement of personnel management in commercial organisations lon materials of commercial banks of RA

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Կարախանյան, Արմեն Ռաֆայելի / Karakhanyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Շուկայական տնտեսության պալմաններում բանկային համակարգում անձնակազմի կառավարման գործընթացն իրենից ներկայացնում է ունիվերսալ և մասնագիտացված առևտրային բանկերի գործունեության կանոնակարգման ամբողջական համակարգ, որը կողմնորոշված է հետևյալ երեք ռազմավարական բնույթի խնդիրների լուծմանը. բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժով բանկի պահանջարկի օպերատիվ որոշում և բավարարում, բանկային աշխատակիցների կողմից իրենց պարտականությունների առավել արդյունավետ կատարման համար անհրաժեշտ կազմակերպական, տնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական պայմանների համալիրի ձևավորում և իրականացում, անձնակազմի կառավարման և բանկային մենեջմենթի մյուս ուղղությունների միջև փոխադարձ կապվածության և պայմանավորվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովում / Актуальность такого направления банковского менеджмента, как управление персоналом банка подтверждается как зарубежным, так отечественным опытом / Urgency of such direction of bank management as management of the bank personnel proves to be true both foreign, and domestic experience
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Մ. Սուվարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Գևորգյան, Մ. Խ. Չոբանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation