Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով / The ways of increasing efficiency in the technical and economic indices of the hydraulic reservoir system on the example of Tolors reservoir

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Բաղդասարյան, Երեմ Հազարապետի / Baghdasaryan Erem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների ձևավորումն իրականացվում է մթնոլորտային տեղումների հաշվին, որոնց միջին տարեկան առավելագույն քանակը կազմում է 1000 մմ, նվազագույնը՝ 200 մմ / С целью эффективного управления водными ресурсами Республики Армения, обеспечения достаточного водоснабжения различных отраслей экономики, был осуществлен большой объем исследовательских и строительных работ / Extensive construction and research works have been implemented to efficiently manage the water resources of the Republic of Armenia and to ensure sufficient water supply to the different economic branches of Armenia
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Մ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Ս. Էֆենդյան, Ա. Կ. Զաքարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation