Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումների բնութագիրը / Description of the reforms towards education quality improvement at the Yerevan State medical university in the context of the Bologna process

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Մարկոսյան, Աստղիկ Մհերի / Markosyan Astghik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Հայտնի է, որ բնակչությանը մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակը, արդյունավետությունը և մատչելիությունը կախված են տարբեր գործոններից, որոնց մեջ շատ կարևոր դերակատարություն ունի բուժաշխատողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը, ինչն, առաջին հերթին, պայմանավորված է բարձրագույն բժշկական կրթության որակով / Качество и доступность услуг в области здравоохранения зависит от множества факторов, среди которых важную роль играет уровень профессиональной подготовки медработников, в первую очередь обусловленный качеством высшего медицинского образования / The quality and accessibility of medical services depends on various factors, where professional level of medical staff plays an important role and is conditioned by the quality of higher medical education
Description
ԺԴ.00.17 «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ռ. Ավետիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Մարդիյան, Ռ. Ռ. Սուքիասյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Ք. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation