Տնտեսության նորամուծական զարգացման տեսական հիմնախնդիրները / Theoretical problems of innovation development of economy

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Բաղդասարյան, Լիլիթ Լեռնիկի / Baghdasaryan Llit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Համաշխարհային տնտեսության անցումը զարգացման հետարդյունաբերական փուլի, պայմանավորված արտադրության մեջ ավելի կատարյալ և գիտելիքահենք տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, նշանակալիորեն ընդլայնեց «տեղեկատվություն», «գիտելիք», «գիտելիքահենք տնտեսություն» հասկացությունների շրջանառումն ու կիրառությունը տնտեսագիտական գրականության մեջ, որտեղ մասնավորապես նշվում է՝ գիտելիքները ստեղծվում են ոչ միայն գիտության և կրթության բնագավառներում, այլև նորամուծական գործընթացների արդյունք են / Начиная с половины века наибольший интерес в ряду вызовов в сфере развития мировой экономики приобрели проблемы, связанные с инновационными процессами в экономике / Since the half of the century, problems connected with the innovation processes in the economy gained the greatest interest among the challenges in the sphere of the development of the world economy
Description
Ը.00.01 «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Ե. Խլղաթյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Լ. Հարությունյան, Մ. Կ. Աղայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation