Դիագնոստիկայի տեսական և մեթոդաբանական վերլուծությունը մանկավարժության մեջ / Theoretical and methodological analysis of diagnostics in pedagogy

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Եգանյան, Գայանե Գագիկի / Eganyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հասարակական կյանքի զարգացումներն արդի ժամանակաշրջանում մեծապես կախված են համաշխարհայնացման, մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում միջազգային պահանջների, չափանիշների մշակման ու ներդրման գործընթացների զարգացումներից: Բացառություն չէ նաև կրթության ոլորտը: ժամանակակից պայմաններում համաշխարհային կրթական միասնական դաշտի կայացումը պայմանավորված է նաև կրթության համակարգի կատարելագործումով, մանկավարժական գիտությունների զարգացման միտումներով / В современных условиях становление единого образовательного пространства обусловлено совершенствованием системы образования, тенденциями развития педагогических наук /In modern conditions the formation of common educational space due to the improvement of the education system, the tendencies of developing pedagogical sciences. The main orientation of contemporary education is on one hand due to solicitude towards education level and on the other hand towards professional assistance aimed at the development and exposure of professional capacity, as well as self-fulfillment of the teacher or pedagogue
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժությա տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մանուկյան, Ս. Մ. Ասատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation