Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Problems of constitution model formation of social-legal state in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Բարսեղյան, Սամվել Մարտիրոսի / Barseghyan, Samvel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Abstract
Մեզանում իրականացված սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում առավել կարևորվում է սոցիալ- իրավական պետության կայացումը և մարդու իրավունքների երաշխավորված պաշտպանության հաստատումը / Актуальность исследования данной темы обусловлена возрастающей ролью социально-правового государства в процессе формирования гражданского общества и солидарности армянского народа / Relevance of research of this topic is conditioned by increasing role of social-legal state in the process of civil society formation and solidarity of Armenian nation
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք - սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Գ. Սուքիասյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպությու՝ «Եվրասիա» միջազգային համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation