Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական մեխանիզմի կատարելագործումը ՀՀ-ում / Improvement of the economic mechanism of the secondary resources usage in the RA

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչատրյան, Սևակ Սասունի / Khachatryan Sevak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Շուկայական տնտեսակարգի և հումքի ավելացող դեֆիցիտի ներկայիս պայմաններում առաջնային հումքի, նյութերի, վառելիքի, էներգիայի աճող պահանջմունքների բավարարման համար, ինչպես նաև արտադրության արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր նախադրյալ է երկրորդային ռեսուրօգտագործումը / В условиях дефицита сырья и рыночной экономики для удовлетворения растущего спроса на первичное сырье, материалы, топлива, энергии, a также для оптимизации и повышения эффективности производства, важной предпосылкой является вторичное ресурсопользование / In conditions of deficiency of raw materials and market economy in order to meet the growing demand for primary raw materials, fuel, energy, and also to optimize and improve production efficiency, an important prerequisite is a secondary resource use
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ս. Մելքումյան, Գ. Հ. Նազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation