Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի ոճիմաստային առանձնահատկությունները (հայերենի զուգադրությամբ) / Stylistic and semantic peculiarities of colloquial phraseological units of contemporary French (in comparison with the Armenian language)

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Պետրոսյան, Շահանե Յուրիկի / Petrosyan Shahane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Երբ խոսվում է որևէ լեզվի հարստության մասին, նախ և առաջ նկատի է առնվում նրա բառապաշարի ու արտահայտչամիջոցների բազմապիսությունը, որը խոսքը դարձնում է պատկերավոր, հուզական և իմաստավորման առումով կատարյալ, ինչի շնորհիվ հնարավոր է լինում հաղորդել մարդկային մտքի ամենանրբին երանգները / Французский язык, являясь одним из ведущих европейских языков, наделен чрезвычайно богатой фразеологией, в которой нашли отражение все сферы общественной жизни / French, being one of the leading European languages, is endowed with an extremely rich phraseology in which all spheres of public life are reflected
Description
Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Կ. Բարլեզիզյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Բաղդաարյան, Վ. Գ. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation