Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհի արեվելքում (ըստ հնագիտական տվյալների) / Cimmerians and scythians in eastern part of the Armenian highland (according to archaeological. materials)

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Թումանյան, Գարեգին Սահակի / Tumanyan Garegin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Հայկական լեռնաշխարհում կիմերական և սկյութական ցեղերի առկայության փաստը վաղուց է կարևորվել և դրա վրա է հրավիրվել հնագետների ուշադրությունը։ Հայաստանում սկյութական տարրի առկայությունը մ.թ.ա. VII-VI դարերում հավանական է համարվում (Пиотровский 1959, 232-256. Тирацян 1978, 111-112. Погребова 1984, 42. Тер-Мартиросов 1995, 32): Սույն աշխատանքով մենք փորձել ենք հիմքեր ստեղծել սահմանելու կիմերա-սկյութական մշակութային ընդհանրության տեղը Հայկական լեռնաշխարհի համաժամանակյա (էթիունյան և ուրարտական) հնագիտական մշակույթների շարքում / армянской археологии эта проблема до сих пор не изучалась, хотя некоторые вопросы косвенно затрагивались. Делалась попытка выделить отдельные элементы скифской культуры памятниках Закавказья / This problem was not explored in Armenian archaeology so far, although some issues were indirectly touched upon. Several investigators made an attempt to distinguish distinct elements of the Scythian culture present in Transcaucasian monuments
Description
Է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Փիլիպոսյան, Ե. Հ. Գրեկյան, Օ. Ս. Խնկիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation