Тактика хирургического лечения больных с острой обтурационной непроходимостью при раке прямой кишки / Վիրաբուժական բուժման տակտիկան սուր օբտուրացիոն անանցանելիության դեպքում ուղիղ աղու քաղցկեղով հիվանդների մոտ / Surgical management of acute colonic obstruction in patients with rectal cancer

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Սարգսյան, Ռոման Սամվելի / Sargsyan Roman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
В исследование были включены 141 пациент с острой кишечной непроходимостью при раке прямой кишки, оперированные в отделении колопроктологии Медицинского Центра «Сурб Григор Лусаворич» с 2004 по 2014 годы / Գիտական աշխատանքը հիմնված է 2004-2014թթ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ի կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքում վիրահատված սուր օբտուրացիոն անանցանելիությամբ բարդացած ուղիղ աղու քաղցկեղով 141 հիվանդների ռետրոսպեկտիվ ուսումնասիրության արդյունքների վրա: Հիվանդները բաժանվել են 2 խմբի / The presented research is based on results of surgical treatment of 141 patients with rectal cancer complicated by acute colonic obstruction who were operated on at the coloproctology department of the Surb Grigor Lusavorich Medical Center during the period of 2004-2014
Description
ԺԴ. 00.15. «Վիրաբուժություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Մ. Մինասյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Միրիջանյան, Ա. Ս. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 113 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation