Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում (հայերենի զուգադրությամբ) / Morphologic, syntactic and semantic peculiarities of verb voice in modern Turkish (as compared with the Armenian language)

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Զաքարյան, Շուշանիկ Իշխանի / Zakaryan Shushanik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Բայի սեռի կարգը, որը բնորոշ է բայի թե՛ դիմավոր, թե՛ անդեմ ձևերին, առանձնակի կարևորություն ունի բայի խոսքիմասային, քերականական բնույթի, խնդրառության ու նախադասության կառուցվածքով պայմանավորված իրողությունների ըմբռնման, պարզաբանման ու բնութագրման հարցերի համար / Диссертация посвящена анализу смысловых, морфологических синтаксических особенностей глагольной категории залога всовременном турецком языке / The dissertation focuses on the semantic, morphological and syntactic peculiarities of the verb category of voice in the Modern Turkish language
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ս. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Հ. Մելքոնյան, Լ. Ա. Խաչատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation