Неоромантизм во французской прозе второй половины 19 века / Նեոռոմանտիզմը 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ֆրանսիական արձակում / Neo-romantism in the second half of the 19th century french prose

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Խաչատրյան, Նատալյա Միքայելի / Khatchatryan Natalya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
С одной стороны, все историки литературы признают наличие некоторых черт эстетики романтизма в творчестве французских авторов второй половины XIX века, с другой стороны, до сих пор в литературоведении не было попытки рассмотреть за этими разрозненными чертами объективно просматриваемого литературного течения / Ատենախոսության մեջ առաջին անգամ գրականագիտության մեջ գիտականորեն հիմնավորվում է նեոռոմանտիզմի` որպես XIX դարի երկրորդ կեսի ֆրանսիական գրականության անկախ հոսանքի և նեոռոմանտիկական արձակի` որպես այդ հոսանքի անբաժանելի բաղադրիչի, հայեցակարգը / In the dissertation the concept of neo-romanticism as an independent movement in the French literature of the second half of the 19th century and neo-romantic prose as its integral component is for the first time in literary criticism scientifically grounded
Description
Ժ.01.07. «Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն․ Տ․ Պախսարյան, Ա․ Հ․ Առաքելյան, Գ․ Վ․ Եղիազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 358 էջ, սեղմագիր՝ 52 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation