Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը / Concept of Hovsep Emin of liberation of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սիմովոնովա, Մարինա Գրիշայի / Simovonova Marina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Հովսեփ Էմինը XVIII դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժման տաղանդավոր ներկայացուցիչն է, բուրժուական-լուսավորչական գաղափարախոսության հիմնադիրը հայ իրականության մեջ / Овсеп Эмин является талантливым представителем армянского освободительного движения второй половины XVIII века, основателем буржуазно-просветительской идеологии армянской действительности / Hovsep Emin is a talented representative of the Armenian liberation movement of the second half of the XVIII century, the founder of the bourgeois-educational ideology in our reality
Description
ԻԳ. 00. 01 «Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Գ. Մանուչարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Մ. Մարգարյան, Ա. Ս. Ալեքսանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation