Նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տեսական-իրավական վերլուծություն / The Issues of normative-legal acts hierarchy in the Republic of Armenia: theoretical-legal analysis

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Հակոբյան, Դավիթ Խաչատուրի / Hakobyan David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Սույն ատենախոսական աշխատանքի հետազոտության արդիականությունն, ամենից առաջ, պայմանավորված է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա ընդունված ՀՀ Սահմանադրության նոր խմբագրությամբ, որը ազգային սահմանադրական զարգացումների ընթացքում առաջին անգամ հիմնական օրենքի մակարդակով ամրագրում է ազգային իրավական ակտերի (նորմերի) աստիճանակարգումը (ՀՀ Սահ. 5-րդ հոդված), ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ 1, որն էապես տարբերվում է նախկինում գործող, «Իրավական ակտերի մասին. ՀՀ օրենքից2, ինչպես նաև իրավակարգավորումների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությամբ / Актуальность исследования данной темы, прежде всего, обусловлена 19 коренными конституционно-правовыми изменениями, которые в последнее время произошли в правовой системе Республики Армения / The topicality of the study of the given theme is first of all conditioned by the radical constitutional-legal changes, which have recently taken place in the legal system of the Republic of Armenia
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքի պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ, Պետրոսյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 161 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation