Процесс развития отношений между Арменией и Диаспорой в условиях утверждения независимой государственности / Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման գործընթացը անկախ պետականության հաստատման պայմաններում / The process of development of Armenia-Diaspora relations under the strengthening of independent statehood

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Ջանգոզյան, Ստելլա Յուրայի / Jangozyan Stella
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Основная цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы раскрыть особенности политического взаимодействия между Арменией и Диаспорой в современных условиях, выявить механизмы его дальнейшего совершенствования / Ատենախոսության հիմնական նպատակն է ժամանակակից պայմաններում Հայաստանի և Սփյուռքի քաղաքական փոխգործակցության վերլուծությունը, դրա հետագա կատարելագործման մեխանիզմների բացահայտումը / The main objective of the dissertation is to analyze the political interactions between Armenia and Armenian Diaspora in contemporary conditions, to reveal the mechanisms of its further improvement
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ф. Ենգոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ S. S. Քոչարյան, Հ. Գ. Դանիելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 177 էջ, սեղմագիր՝ 28 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation