Дистанционная ударно - волновая литотрипсия при лечении камней почек / Հեռահար հարվածաալիքային քարափշրումը երիկամների քարերի բուժման ժամանակ / Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of renal stones

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Մանուկյան, Միքայել Վլադիմիրի / Manukyan Michael
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Нефролитиаз был и остается актуальной проблемой медицины, так как занимает одно из ведущих мест среди урологических болезней. Устойчивыми остаются очаги эндемии нефролитиаза в странах Средней Азии, Ближнего Востока, Балканского полуострова и Армении / Միջաքարային հիվանդության բուժման խնդրի ուսումնասիրման կարևորությունն ու արդիականությունը պայմանավորված է հիվանդության էթիոպաթոգենեզի, լիթոգենեզի հիմքում ընկած պրոցեսների նոր պատկերացումներով և բուժման ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառմամբ / In current study are summarised the literature review and the analysis of own results on treatment of renal stones
Description
ԺԴ.00.21 «Ուռոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսությու ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԱՆ Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ գիտական խորհրդի նիստում 2000թ. ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Գ. Աղաջանյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Ծատուրյան, Ա. Ա. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ «Էրեբունի» հանրապետական բժշկական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation