Разработка и реализация алгоритма сжатия данных и вычисление модулярной экспоненты / Տվյալների սեղմման ալգորիթմի մշակումն ու իրականացումը և ըստ մոդուլի էքսպոնենտայի հաշվումը / Design and implementation of data compression algorithm and computation of modular exponentation

No Thumbnail Available
Date
1998
Authors
Անդրեասյան, Աշոտ Բագրատի / Andreasyan Ashot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Abstract
Развитие компьютерной техники, вычислительных и телефонных сетей привело к значительному возрастанию обꙏема передаваемых данных / Ատենախոսությունը նվիրված է իրական ժամանակում, առանց կորուստների տվյալների սեղմման - ալգորիթմի մշակմանն ու իրականացմանը, և վերջավոր դաշտում էքսպոնենտայի հաշվարկման խնդիրներին
Description
Ե.13.05 «Հաշվողական տեխնիկայի և մաթեմատիկական մեթողների կիրառումը գիտական հետազոտություններում» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1998 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Աղայան, Վ. Գ. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ԵրՄՄԳՀԻ ; Սեղմագիր՝ 16 էջ։
Keywords
Ինֆորմատիկա և համակարգչային համակարգեր / Informatics & Computer Systems 
Citation