Валентностные характеристики каузативных глаголов в современном английском языке / Պատճառական բայերի արժույթային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Խաչատրյան, Ռոբերտ Խաչատուրի / Khachatryan Robert
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Одной из характерных черт современного этапа развития лингвистики является тот факт, что в научных кругах неизменно возрастает интерес к проблеме взаимосвязи человека с объективным миром посредством языка / Սույն ատենախոսությունը նվիրված է ժամանակակից անգլերենի պատճառական բայերի արժույթային առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը
Description
Ժ.02.07 «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Ս. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Դ. Հ. Համբարձումյան, Ե. Ս. Մխիթարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation