Научное обоснование совершенствования организации хирургической помощи населению на региональном уровне современных условиях реформирования здравоохранения (на примере г. Эчмиадзина и близлежащих сельских населенных пунктов) / Առողջապահության ռեֆորմների ժամանակակից պայմաններում տարածքային մակարդակով բնակչության վիրաբուժական օգնության կազմակերպման կատարելագործման գիտական հիմնավորումը (Էջմիածին քաղաքի և հարակից գյուղական բնակավայրերի օրինակով)

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Ֆրանկլյան, Սամվել Արիսի / Franklyan Samvel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Abstract
На современном этапе развития системы здравоохранения в РА актуальной задачей является совершенствование организации различных видов специализированной медицинской помощи населению с целью повышения эффективности использования ресурсов / Բնակչությանը վիրաբուժական բուժօգնության կազմակերպման կատարելագործման ուղիների որպես զանգվածային և արդյունավետ բուժկանխարգելիչ օգնության տեսակներից մեկի, փնտրումը, հաշվի առնելով հիվանդանոցների մահճակալների անարդյունավետ և ոչ ռացիոնալ օգտագործումը, հանդիսանում է արդիական սոցիալ-հիգիենիկ խնդիր, որի լուծումն ուղված է տվյալ տեսակի մասնագիտական օգնության կատարելագործմանը
Description
ԺԴ.00.17 «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է ԱՆ ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Թ. Ս. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Վ. Նիկողոսյան, Ա. Գ. Խուրշուդյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation