Некоторые теоретические проблемы государственной власти / Պետական իշխանության որոշ տեսական հիմնահարցերը

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Գևորգյան, Վահե Վահանի / Gevorgyan Vahe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
На современном этапе развития РА, когда армянский народ создает основы новой правовой государственности, проблема государственной власти приобретает особую важность и актуальность, поскольку ее роль и значение в формировании гражданского общества постоянно возрастают / Սույն ատենախոսությունը նվիրված է պետական իշխանության՝ որպես հնագույն սոցիալական երևույթի, հասարակական կյանքի կազմակերպման առաջնային գործոնի և հասարակության կազմակերպման ձևի հետազոտմանը
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Ա. Ապիյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ստեփանյան, Ա. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation