Лингво-текстологический анализ основных источников религиозно-правовой системы ислама (на материалах собрания хадисов Имама ал-Бухари) / Իսլամի կրոնա-իրավական հիմնական աղբյուրների լեզվա-տեքստաբանական վերլուծությունը (Իմամ ալ-Բուխարիի հադիսների ժողովածուի նյութերի հիման վրա)

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Միրաքյան, Ռուբեն Միքայելի / Mirakyan Ruben
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Предметом данной диссертационной работы является исследование роли и значения хадисов в контексте зарождения и развития ценностной системы арабо-мусульманского общества на примере одного из наиболее знаменитых памятников хадисной литературы "ал-Джами ас-Сахиха" Мухаммада ибн Исмаила Абу Абдаллаха ал-Джу'фи ал-Бухари / Քննարկման ներկայացված ատենախոսությունը նվիրված է արաբագիտական և իսլամագիտական հետազոտությունների համար չափազանց կարևոր իսլամի կրոնա-իրավական համակարգի գլխավոր աղբյուրներից մեկի հադիսների թեմատիկ և բովանդակային կողմերի վերլուծության խնդրին
Description
Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Դ. Ա. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Կ. Կոզմոյան, Ա. Ա. Մելքոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation