Կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության համակարգում / Overcoming conflict situations in the system of intraschool education

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ֆարզադյան, Հերմինե Բագրատի / Farzadyan Hermine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Ներդպրոցական դաստիարակության համակարգը չի ձևավորվում կարճ ժամանակահատվածում և միայն մի հարացույցի (սոցիետար կամ կենսաբանական, երբ առաջնային է համարվում կամ միջավայրի, կամ ժառանգականության գործոնները) գերակայությամբ, կամ ոճի (ավտորիտար, ժողովրդավարական, ազատական, բարձիթողի) գերիշխանությամբ / Внутришкольная система воспитания не формируется в короткий отрезок времени и в рамках одной, конкретной парадигмы (социетарный или биологический, в том плане, что на первый план выступают генетические факторы или среда) или преобладает один стиль воспитания (авторитарный, демократический, либеральный) / Intraschool educational system is not formed in a short period of time and in a single, specific paradigm (societal or biological, when genetic factors or environment are placed in the forefront) or when one style prevails (authoritarian, democratic, liberal, neglected)
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ի. Կ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Վ. Աբրահամյան, Գ. Ա. Ափրոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation