Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսության ուսուցման տեսական- մեթոդական հիմունքները միջնակարգ դպրոցում

No Thumbnail Available
Date
1996
Authors
Ավագյան, Վիգեն Գևորգի / Avagyan Vigen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ
Abstract
Մեր նախնական հետազոտությունները հիմք տվեցին ենթադրելու, որ հայոց լեզվի շարահյուսության դասավանդման անբավարար մակարդակը, որը դրսևորվում էր սովորողների խոսքի թերզարգացվածությամբ ու պարզունակությամբ, պայմանավորված էր ուսուցման առարկայի և նրա դասավանդման ակնհայտ թերություններով / Диссертационная работа "Теоретико-методические основы обучения синтаксису современного армянского языка средней школе" посвящена исследованию процесса обучения синтаксису, согласно действующей государственной программе по учебному плану. Работа представлена виде научного доклада в качестве автореферата
Description
13.00.02 «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1996 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Մ. Մախչանյան, Բ. Կ. Ղազարյան, Հ. Ա. Օհանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 76 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation