Տարբերակված ուսուցման իրագործման մեթոդական համակարգը երկրաչափության դպրոցական դասընթացում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Հարությունյան, Արամ Գրիգորի / Harutyunyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Համաշխարհային արդի զարգացումների հիմնական վեկտորը անցումն է արդյունաբերական տնտեսությունից գիտելիքների տնտեսություն: Ըստ այդմ՝ քաղաքակրթության զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է տեղեկատվության հարաճուն ահագնացմամբ և դրա փոխանակման գործընթացների արագացմամբ: Համապատասխանաբար՝ նոր սոցիոմշակութային տարածությունը պարտադրաբար պետք է արագորեն լցվի մանկավարժական նոր իրողությամբ, պետք է վերաիմաստավորվի կրթության հարացույցը / В основном противоречием, которое связано с тем, что, с одной стороны, практически во многих исследованиях затрагиваются вопросы профильной дифференциации обучения геометрии, влияния такого обучения на развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников, вопросы относительно эвристических методов обучения, с другой стороны-практически отсутствуют целостные (объединяющие) и комплексные исследования по этой проблеме
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (մաթեմատիկա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Խ. Ղուշչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Գ. Խաչատրյան, Ա. Մ. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation