Տարրական դասարանների երկլեզու (բիլինգվ) աշակերտների գրի խանգարումների առանձնահատկությունները և դրանց շտկման ուղիները

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Ավագյան, Արմենուհի Վլադիմիրի / Avagyan Armenuhi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Աշխարհի պետությունների զարգացման արդի միտումները, նրանց միջև գոյություն ունեցող միջազգային քաղաքա-տնտեսական լայն կապերը նպաստում են երկլեզվության ու բազմալեզվության տարածմանը ողջ աշխարհում: Երկլեզվության հիմնախնդիրը Հայաստանում արդիական է, քանզի, չնայած բնիկ ազգաբնակչության միատարրությանը և մեծ տոկոսին, հանրապետությունում լայն տարածում ունեն երկլեզվության ու բազմալեզվության տարբեր տեսակները / "Основные направления коррекционно-педагогической работы при дисграфии у двуязычных учащихся начальных общеобразовательных школ" экспериментально апробированы методические классов подходы одновременного использования двух языков при коррекции дисграфии у билингвов, представлены разработанные автором специальные игры, задания, диктанты, определены основные направления и содержание коррекционной работы
Description
ԺԳ. 00.03 « Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ն. Ազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Բ. Մ. Եսաջանյան, Ի. Վ. Նովիչկովա ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation