Мартингал–разностные случайные поля и некоторые их применения / Մարտինգալ-տարբերության պատահական դաշտեր և նրանց որոշ կիրառությունները

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Խաչատրյան, Լինդա Ալբերտի / Khachatryan Linda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Задача установления классических предельных теорем (центральная, локальная, функциональная предельные теоремы, закон повторного логарифма и т.д.) для сумм зависимых случайных величин является одной из самых актуальных в современной теории вероятностей / Դասական սահմանային թեորեմների (կենտրոնական, լոկալ և ֆունկցիոնալ սահմանային թեորեմները, կրկնական լոգարիթմի օրենքը) ապացուցման խնդիրը ժամանակակից հավանականությունների տեսությունում ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է / The problem of establishing of classical limit theorems (the central, local, functional limit theorems, the law of iterated logarithm) is one of the most urgent problems in modern probability theory
Description
Ա.01.05 «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Ս. Նահապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Կ. Օհանյան, Ս. Կ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Լե Մանի համալսարանի մաթեմատիկայի լաբորատորիա, Ֆրանսիա ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation