Изучение традиционного иранского ферментированного молочнокислого напитка "Ричал" и исследование возможности его производства / Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը / Study of Iranian traditional fermented dairy beverage “Richal” and investigation of its production possibility

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ֆարզադ, Կարիմպուր Սադրոլլահ / Farzad Karimpour
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Пищевые привычки людей разных стран, из разных регионов внутри стран и даже разных религиозных групп в регионах, развивались в течение тысяч лет и они сильно отличаются друг от друга. Молочнокислые продукты питания уже давно ассоциируются с различными демографическими группами и являются неотъемлемой частью их этноса / Վերջին շրջանում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում ավանդական կաթնամթերքների միկրոֆլորայի ուսումնասիրությանը և մեկուսացված մանրէների հիման վրա (մեկական կամ համակցված) նոր արտադրատեսակների ստեղծման վրա / In recent years, special attention has been paid to the study of microflora of traditional fermented dairy products and creation of new products based on isolated bacteria (solitary or associated)
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ում /ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ/ ; Գիտական ղեկավար` Ֆ. Ն. Տխրունի ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Է. Գ. Աֆրիկյան, Ա. Ա. Համբարձումյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation