Литературные памятники армянского средневековья ("Давид Сасунский", "Книга Скорби") в русских переводах и критике / Հայ միջնադարյան գրական հուշարձանները («Սասունցի Դավիթ», «Մատյան Ողբերգության») ռուսերեն թարգմանություններում և քննադատության մեջ

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Ջանփոլադյան, Մագդալինա Գեորգիի / Janpoladyan Magdalina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Связи между армянской и русской литературами уходят своими корнями в глубь веков; эти связи являются предметом пристального внимания и изучения армянского и русского литературоведения / Սույն ատենախոսության արդիականությունը պայմանավորված է հայ միջնադարյան մշակույթի երկու կոթողների «Սասունցի Դավիթ» էպոսի և Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի ռուսերեն թարգմանությունների եւ դրանց մասին ռուս քննադատության մեջ եղած կարծիքների ուսումնասիրության անհրաժեշտությամբ, ուսումնասիրություն, որը կատարված է ժամանակակից գրականագիտության, էպոսագիտության եւ թարգմանագիտության նվաճումների դիրքերից զերծ խորհրդային տարիներին բնորոշ գաղափարախոսական կաղապարներից
Description
Ժ.01.01 «Հայ դասական գրականություն» և Ժ.01.03 «Ռուս գրականություն» մասնագիտություններով բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Մադոյան, Հ. Հ. Թամրազյան, Լ. Մ. Կիրակոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 42 էջ։
Keywords
Citation