Напряженно-деформированное состояние кусочно-однородной полосы и полуплоскости с трещинами или абсолютно жесткими включениями при наличии температурного поля / Ճաքերով կամ բացարձակ կոշտ ներդրակներով կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական շերտի և կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ջերմային դաշտի առկայությամբ

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Վերլինսկի, Սերգեյ Վիտալիի / Verlinsky Sergey
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ
Abstract
Исследование проблем концентрации напряжений в деформируемых твердых телах возле штампов, трещин, тонкостенных и массивных включений, отверстий, угловых точек и других типов концентраторов напряжений привело к созданию ряда научных направлений в механике деформируемого твердого тела, тесно связанных между собой в идейном и методологическом аспектах / Ատենախոսության մեջ ուսումնասիրված է կամայական վերջավոր թվով համագիծ ճաքեր կամ բացարձակ կոշտ և բարակապատ ներդրակներ պարունակող կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական շերտի և կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը, ընդ որում շերտը գտնվում է հակահարթ դեֆորմացիայի, իսկ կիսահարթությունը հարթ դեֆորմացիայի պայմաններում
Description
Ա.02.04 «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Մ. Մխիթարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Բագդոև, Ս. Հ. Ջիլավյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation