Взаимодействие ДНК с металлсодержащими лигандами, на примере двухвалентных ионов, соединений платины и порфиринов / ԴՆԹ-ի հետ մետաղ պարունակող լիգանդների փոխազդեցությունը երկվալենտ իոնների, պլատինային կոմպլեքսների և պորֆիրինների օրինակով / Interaction of DNA with metal containing ligands: such as bivalent Ions, platinum complexes and porphyrins

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Աբգարյան, Լուսինե Սարգսի / Abgaryan Lusine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Наряду с этим ионы и комплексы некоторых металлов (Pt(II), Au(IID и Ru(IID)) обладают противоопухолевым действием, в частности сильную терапевтическую активность имеет соединение платины cisdiaminedichlorplatinum (cis-DDP) / Ուսումնասիրված է ՈՒՄ-ճառագայթման ազդեցությունը ԴՆԹ-cis- DDP կոմպլեքսի թերմոդինամիկական հատկությոսւնների վրա / Effect of UV radiation on thermodynamic properties of Cis-DDP-DNA complex was investigated. In this work, the dependence of DNA disassociation enthalpy on cis-DDP concentration for different UV radiation exposure times was studied
Description
Գ.00.02 «Կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ե. Բ. Դալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Հ. Վարդևանյան, Գ. Ա. Մանուկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վրաստանի ԳԱ Ֆիզիկայի Ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation