Вербализация художественного танатологического концепта в идиостиле Эдгара По / Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում / The verbalization of artistic thanatological concept in Edgar Poe’s idiostyle

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչատրյան, Արմինե Ալեքսանդրի / Khachatryan Armine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Современная когнитивная лингвистика отличается от других когнитивных наук тем, что она исследует сознание на материале языка, а также в своих методах рассматривает концепты и когнитивные процессы, делает выводы о типах и содержании концептов в сознании человека на основе языка / Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել ու նկարագրել Է.Պոի ստեղծագործությունում տանատաբանական հասկացույթի անհատական-հեղինակային բնութագրերը, ինչպես նաև համակարգել նշյալ հասկացույթի իրացման միջոցները / The research is held in the sphere of cognitive linguistics, where postulated anthropocentric scientific paradigm, concentrates its view on an individual, as the main user of the language
Description
ժ.02.07 «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Ն. Լ. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ա. Հ. Ջիվանյան, Ս. Մ. Գյուրջանյանց ; Առաջատար կազմակերպություն` Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation