On mean-value multivariate lagrange interpolation / Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ / О многомерной интерполяции лагранжа по средним значениям

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Ռահսեփար, Ֆարդ Խեիրոլլահ / Rahsepar Fard
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Often, in applications it becomes necessary to replace the functions by another, in some sense more simple, functions. There are different methods of such a replacement of functions. Among these methods the most popular is the interpolation as well as approximation / Աշխատանքում քննարկվում է Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման խնդրի ճշգրտության հարցը, որտեղ միջարկման պարամետրերը ինտեգրալներ են որոշ վերջավոր ոչ զրո Լեբեգի չափով բազմություններով: Հարկ է նշել մի կարևոր հանգամանք, որ միջին արժեքներով միջարկումը կիրառելի է ինտեգրելի ֆունկցիաների դեպքում, մինչդեռ կետային միջարկումը կարող է և կիրառելի չլինել, քանի որ նշված ֆունկցիաների կետային արժեքները կարող են և որոշված չլինել / В работе обсуждается вопрос корректности задачи многомерной среднезначной интерполяции Лагранжа, где параметрами интерполяции являются интегралы по некоторым множествам конечной и ненулевой меры Лебега
Description
Ա.01.07 «Հաշվողական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ։ Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Սահակյան, Գ. Քթրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 16 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation