Դպրոցականների գիտելիքների գնահատման համակարգի բարեփոխման հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Ասատրյան, Զարուհի Ասքանազի / Asatryan Zaruhi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հետազոտության նպատակն է մշակել գիտելիքների գնահատման այնպիսի այլընտրանքային տեսական մոդել, որը լիարժեքորեն կարտացոլի կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և անձնային հատկանիշների զարգացման մակարդակը անձնակողմնորոշիչ ուսուցման արդյունքում / Целью исследования является разработка такой альтернативной теоретической модели оценки знаний, которая будет в полной мере отражать уровень развития знаний, умений, навыков и личностных особенностей школьников младших классов в результате самостоятельного обучения
Description
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ջ. Հ. Գյուլամիրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ա. Սահակյան, Ս. Մ. Խրիմյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation