Изменение ультраструктуры эпителиоцитов тонкой кишки у животных различных групп под воздействием холерного токсина НАГ-вибринов / Տարբեր խմբերի կենդանիների մոտ բարակ աղիների էպիթելիոցիտների անդրկառուցվածքային փոփոխությունները խոլերային տոքսինի և НАГ-վիբրիոննների ազդեցության տակ

No Thumbnail Available
Date
1998
Authors
Արզումանյան, Մարգարիտա Ալեքսանդրի / Arzumanyan Margarita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Настоящее исследование является частью проблемы, разрабатываемой НИИ морфологии человека РАМН коллективом лаборатории экспериментальной патологии клетки / Տարբեր խմբերի պատկանող կենդանիների մոտ կատարված փորձարարական հետազոտությունները ապացուցում են, որ կաթնակեր ճագարների բարակ աղիների էպիթելիոցիտների պատասխան ռեակցիան խոլերային տոքսինի ուղղակի ազդեցությունը սկսվում է 1 ժամ հետո և վերջանում 24 ժամում
Description
ԺԴ.00.02 «Մարդու բջջաբանություն, անատոմիա, հյուսվածաբանություն և սաղմնաբանություն» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1998 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերցու անվան ԵրՊԲՀ հյուսվածաբանության ամբիոնում և ՌՖ ԲԳԱ Մորֆոլոգիայի ԳՀԻ փորձարարական պաթոլոգիայի լաբորատորիայում ; Գիտական ղեկավարներ՝ Ա. Վ. Ազնաուրյան, Վ. Ա. Շախլամով ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ա. Շեկոյան, Կ. Ա. Ջիվանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ կազմակերպություն՝ Ա. Միքայելյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation